گفتگو با دکتر حمید طاهری: معاون دانشجویی دانشگاه

گفتگو با دکتر حمید طاهری: معاون دانشجویی دانشگاه


آشنایی :

دکتر حمید طاهری، دارای دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، سابقه ی تدریس در دانشگاه ازسال1372، تدریس در دانشگاه رازی کرمانشاه از سال 1377-1388، عضویت هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از سال 1388.

  • آقای دکتر در ابتدا لطفا توضیح مختصری درمورد نقش معاونت  دانشجویی در دانشگاه میزان و چگونگی تأثیرگذاری این معاونت در موفقیت‌های دانشگاه بفرمایید؟

به نام خداوند جان وخرد           کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام عرض می کنم به شما وهمه ی دانشجویان عزیز،استادان ارجمند وکارمندان شریف دانشگاه ، معاونت دانشجویی به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه با مدیریت های زیر مجموعه، مدیریتی است که ارتباط مستقیم وبسیار نزدیک وگسترده با دانشجو دارد وتدابیر و به تعبیر وزیر محترم علوم مدیریتی هنرمندانه است ، کار این معاونت به دلیل لزوم ارتباط مستمر و مستقیم با دانشجویان در مطالبات رفاهی و تسهیلاتی و برخی مطالبات تحصیلی و آموزشی از حساسیت خاصی برخوردار است؛ زیرا تأمین رضایت دانشجو در امور رفاهی و ایجاد آرامش و امنیت و ارائه تسهیلات متنوع از تعهدات این معاونت است.برآوردن نیازهای رفاهی دانشجویان قطعا در ارتقای سطح آموزش و پژوهش آن ها بسیار موثر است. در واقع عملکرد این معاونت یک نوع امنیت خاطر برای معاونت های دیگر دانشگاه است، حوزه ی دانشجویی به همراه  دیگر مدیران و همکاران آن درصدد این است که با جدیت و پشتکار سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی را ارتقا دهد.


 

معاونت دانشجویی به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه با مدیریت های زیر مجموعه، مدیریتی است که ارتباط مستقیم وبسیار نزدیک وگسترده با دانشجو دارد وتدابیر و به تعبیر وزیر محترم علوم مدیریتی هنرمندانه است.

 


 

 عملکرد این معاونت یک نوع امنیت خاطر برای معاونت های دیگر دانشگاه است، حوزه ی دانشجویی به همراه  دیگر مدیران و همکاران آن درصدد این است که با جدیت و پشتکار سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی را ارتقا دهد.

 


 

  •  چه برنامه ها، مأموریت ها، اهداف و سیاست هایی را معاونت دانشجویی به عنوان مهمترین برنامه در راستای توسعه دانشگاه در دستور کار داشته و بر آن تأکید دارد و چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته؟

ما اعتقاد داریم  که این معاونت نیز در راستای سیاست های جدید دولت ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و منویات مقام معظم رهبری در چارچوب حفظ کرامت انسانی دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی باید بیش ازپیش تلاش کرد، رویکرد ها تغییر کرده و نگاهی که وجود دارد این است که ما به سراغ مطالبات دانشجویان برویم، سیاستی که ریاست و هیئت رئیسه محترم دانشگاه در پیش دارند، همه مدیران حوزه دانشجویی،مدیر امور دانشجویی ،مدیریت کوی خوبگاه ها، مدیریت مرکز مشاوره، تربیت بدنی،تغذیه،درمانگاه با همه ی کارکنان با همه توان در خدمت دانشگاه ودانشجویان عزیز بوده و هستیم و کوشش می کنیم در حد امکانات موجود در دانشگاه، رفاه وامنیت و آرامش دانشجویان را فراهم کنیم و تا حدودی جای خالی خانواده دانشجویان را پر کنیم. یکی از مأموریت ها و اهداف مجموعه دانشگاه تدوین سندچشم انداز 10 ساله دانشگاه است که در این چند ماه با تشکیل یک تیم خبره گام هایی مهم در این راه برداشته ایم و تاکنون بیش از 20 نشست برگزار کرده ایم؛ مسیرها، اهداف و مأموریت ها و نیز شاخص هایی را براساس اهداف کلان تعریف کرده ایم که مهمترین اهداف عملیاتی در حوزه دانشجویی ، توسعه کمی و کیفی امور رفاهی و خدماتی دانشجویان است.به طور مثال ایجاد اتاق های تندرستی در راستای ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان، احداث بازارچه دانشجویی در داخل کوی خوابگاه ها برای رفع نیازها و مایحتاج دانشجویان با بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در حوزه ی دانشجویی وجود دارد، بتوانیم هم به دانشجویان خدمات بدهیم و هم به بیرون از دانشگاه. ساخت مجتمع فرهنگی( خانه فرهنگ) که یکی از اجزای این خانه مسجد کوی است تا دانشجویان دانشگاه ( چه ایرانی و غیر ایرانی) مناسبت ها و برنامه ها و امور دینی و مذهبی خود را درآن انجام دهند و در این امر از خیرین شهر و استان کمک خواهیم گرفت .


 

ایجاد اتاق های تندرستی در راستای ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان، احداث بازارچه دانشجویی در داخل کوی خوابگاه ها برای رفع نیازها و مایحتاج دانشجویان با بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در حوزه ی دانشجویی وجود دارد، بتوانیم هم به دانشجویان خدمات بدهیم و هم به بیرون از دانشگاه.


  •  به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان سئوالات مختلفی در خصوص دریافت خوابگاه ، امور تغذیه و تسهیلات وام دانشجویی مطرح می کنند از اقدامات این معاونت در بخش  های مختلف دانشجویی و رفاهی به دانشجویان بفرمایید؟

در اختصاص خوابگاه دانشجویی، تعهدی که دانشگاه نسبت به دانشجویان دارد این است که به 40 درصد ورودی ها خوابگاه بدهیم .البته دانشگاه ما جزو معدود دانشگاه هایی است که به دانشجویان امکان اسکان می دهد. امسال نیز به تمام دانشجویان غیرایرانی خوابگاه می دهیم حتی متاهلین و به حدود 65 درصد دانشجویان ایرانی نیز این امکان را داده ایم و25 درصد بیشتر از تعهد دانشگاه خوابگاه اختصاص داده ایم . اختصاص خوابگاه نیز براساس ثبت نام دانشجویان در سامانه رفاهی دانشگاه صورت می گیرد که در این سامانه براساس شاخص هایی چون مسافت، میزان درآمد، وضعیت زندگی و معیشتی، معدل تحصیلی دانشجویان و .. .این اسکان انجام می شود. دو خوابگاه اصلی دانشگاه(خوابگاه مرکزی و خوابگاه شهید باهنر) امسال برای آغاز سال تحصیلی به طور کامل تجهیز و نوسازی شده اند ( نقاشی، تعویض تخت ها، پرده ها و خرید برخی تجهیزات نو) مجتمع های دیگر خوابگاهی نیز تعمیر وتجهیز جزئی شده اند.موکت نو،فرش نو،یخچال و اجاق گاز نو جایگزین لوازم مستهلک شده اند.دراین اقدامات عنایت ویژه ی ریاست دانشگاه،معاونت توسعه و معاونت عمرانی یاریگر ما بوده اند و من ازهمه ی این عزیزان تشکر می کنم وخوشحالم که رفاه و آسایش دانشجویان دغدغه و هدف اصلی این عزیزان است.از تمام کارکنان ومدیران حوزه مخصوصا مدیر امور دانشجویی و مدیر کوی خوابگاه نهایت تشکر را دارم که شبانه روز در پیشبرد این تعمیر و تجهیز حضور فعال وموثر داشته اند. همچنین خوابگاه های خودگردان نیز در سطح شهر برای تأمین خوابگاه دانشجویان در نظر گرفته شده که همگی با مجوز دانشگاه فعالیت می کنند و اگر خوابگاهی شرایط مناسب و استاندارد نداشته باشد مجوز فعالیت به آن داده نمی شود و یا تعطیل می شود، به دانشجویان خوابگاه های خودگردانی که اسکان دانشجویان مارابه عهده دارند، صبحانه و شام نیز داده می شود و با تمهیداتی که اندیشیده شد این خوابگاه های خودگردان در ثبت نام ورودی های جدید برای اسکان دانشجویان در سامانه ی ثبت نام حضور پیداکردند . در خصوص ظرفیت استاندار تعداد نفرات اتاق های خوابگاه ها، ظرفیت خوابگاه نزدیک به استاندار شده، به طور مثال اتاق هایی که قبلا 8-10 نفردانشجو درآن ها اسکان داده می شد،درسال جدید تحصیلی به توصیه ریاست محترم دانشگاه ،به 5 تا 6نفرتقلیل یافتند. تلاش خواهیم کرد هرساله تعداد را به استاندارد نزدیک کنیم. یکی از اهداف عملیاتی و شاخص های مهم حوزه دانشجویی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده، نزدیک کردن امکانات رفاهی و سرانه ی فضای خوابگاهی به استاندارهای جهانی است .نظارت های خوب و مناسبی از سوی معاونت و مدیریت دانشجویی بر خوابگاه ها وجود دارد ؛به طوری که در 6 ماه گذشته بیش از5 بازدیددر معیت ریاست دانشگاه از خوابگاه ها صورت گرفته است . در خصوص  سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان نیز 2 دستگاه اتوبوس برای جابه جایی دانشجویان در مسیرقزوین- تهران وجود داشت که این تعداد به 5 اتوبوس افزایش یافته است ، اختصاص سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان در داخل شهر و کوی خوابگاه  نیز جزو  برنامه های آتی این معاونت است که در صدد اجرای آن .

در خصوص کیفیت غذای دانشجویان نیز در صدد هستیم با افزایش کیفیت غذا ، تنوع غذایی نیز داشته باشیم و برای دانشجویان غیر ایرانی با شروع ترم یک وعده غذا مناسب با ذائقه آنها تهیه کنیم. در خصوص سلف جدید که در حال اتمام است این سلف مرکزی با ظرفیت مناسب و امکاناتی چون بوفه و کافی شاپ برای سرویس دهی به دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی در نظر گرفته شده که قرار است در نیم سال دوم  جاری به همت معاونت محترم عمرانی و معاونت محترم توسعه ی دانشگاه  به بهره برداری برسد.

در خصوص اعطای وام دانشجویی که با مبالغ مختلف و با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی ارائه می شود، دانشجویان می توانند با مراجعه به اداره رفاه، ثبت نام و تقاضای خود را ارایه نمایند که این وام های اعطایی متنوعی چون وام کمک هزینه، ازدواج، وام ضروری، وام ودیعه مسکن و.. .می باشد که با توجه به اعتبارات ابلاغی از سوی صندوق رفاه که میزان آن محدود است، به مرور زمان به دانشجویان متقاضی تعلق می گیرد .


 در اختصاص خوابگاه دانشجویی، تعهدی که دانشگاه نسبت به دانشجویان دارد این است که به 40 درصد ورودی ها خوابگاه بدهیم .به حدود 65 درصد دانشجویان ایرانی نیز این امکان را داده ایم و25 درصد بیشتر از تعهد دانشگاه خوابگاه اختصاص داده ایم . اختصاص خوابگاه نیز براساس ثبت نام دانشجویان در سامانه رفاهی دانشگاه صورت می گیرد که در این سامانه براساس شاخص هایی چون مسافت، میزان درآمد، وضعیت زندگی و معیشتی، معدل تحصیلی دانشجویان و .. .این اسکان انجام می شود.


 

 امسال برای آغاز سال تحصیلی به طور کامل خوابگاه ها تجهیز و نوسازی شده اند.مجتمع های دیگر خوابگاهی نیز تعمیر وتجهیز جزئی شده اند.موکت نو،فرش نو،یخچال و اجاق گاز نو جایگزین لوازم مستهلک شده اند.

 


 خوابگاه نزدیک به استاندار شده، به طور مثال اتاق هایی که قبلا 8-10 نفردانشجو درآن ها اسکان داده می شد،درسال جدید تحصیلی به توصیه ریاست محترم دانشگاه ،به 5 تا 6نفرتقلیل یافتند. تلاش خواهیم کرد هرساله تعداد را به استاندارد نزدیک کنیم.

 یکی از اهداف عملیاتی و شاخص های مهم حوزه دانشجویی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده، نزدیک کردن امکانات رفاهی و سرانه ی فضای خوابگاهی به استاندارهای جهانی است .نظارت های خوب و مناسبی از سوی معاونت و مدیریت دانشجویی بر خوابگاه ها وجود دارد ؛به طوری که در 6 ماه گذشته بیش از5 بازدیددر معیت ریاست دانشگاه از خوابگاه ها صورت گرفته است .

 


 در خصوص کیفیت غذای دانشجویان نیز در صدد هستیم با افزایش کیفیت غذا ، تنوع غذایی نیز داشته باشیم و برای دانشجویان غیر ایرانی با شروع ترم یک وعده غذا مناسب با ذائقه آنها تهیه کنیم. در خصوص سلف جدید که در حال اتمام است این سلف مرکزی با ظرفیت مناسب و امکاناتی چون بوفه و کافی شاپ برای سرویس دهی به دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی در نظر گرفته شده که قرار است در نیم سال دوم  جاری به همت معاونت محترم عمرانی و معاونت محترم توسعه ی دانشگاه  به بهره برداری برسد.

 


  •  با توجه به اهمیت تعامل و نحوه تعامل دانشگاه با دانشجویان و اولیای آنها که نقش مهمی در ایجاد سازگاری و هماهنگی دانشجویان با محیط دانشگاه دارد به دلیل ارتباط بیشتر این حوزه با دانشجویان بفرمایید این معاونت چگونه این تعامل را برقرار می کند؟

این معاونت به واسطه  کمیسیون های مختلفی با دانشجویان در ارتباط مستمرو بسیارنزدیک است. همچنین وجود مرکز مشاوره در راستای ارائه مشاوره در زمینه های مختلف چون مشاوره خانواده، تحصیلی و ...در ایجاد رابطه ی مناسب با دانشجو و با خانواده و محیط دانشگاه نقش مهمی دارد. همینطور در برنامه هایی چون ثبت نام ورودی های جدید و برنامه های استقبال از دانشجویان و خانواده های آنها و نیز آشنایی نزدیک دانشجویان و خانواده ها با محیط دانشگاه و نیز جشن های دانش آموختگی که با شرکت خانواده ها همراه است، برنامه هایی با همکاری معاونت محترم فرهنگی ،آموزشی،پژوهشی،توسعه و تامین منابع انسانی و پشتیبانی تدارک دیده می شود که همه این موارد زمینه ساز تعامل مناسب دانشگاه با دانشجویان می شود همچنین شورای صنفی دانشجویان به عنوان یک تشکل دانشجویی می تواند در ارائه پیشنهادها و نظرهای مفید و کارساز به این حوزه از این این تعامل را برقرار کند.


 شورای صنفی دانشجویان به عنوان یک تشکل دانشجویی می تواند در ارائه پیشنهادها و نظرهای مفید و کارساز به این حوزه از این این تعامل را برقرار کند.


  •  به عنوان معاون دانشجویی چه توصیه‌ای و یا صبحت خاصی با دانشجویان دانشگاه دارید؟

به همه دانشجویان عزیز با آغاز سال تحصیلی خوشامد می گویم و برای همگان آرزوی توفیق دارم، توصیه ما به عنوان حوزه دانشجویی و پشتیبانی که ارائه دهنده خدمات رفاهی به دانشجویان است، این است که دانشجویان در عرصه آموزش و پژوهش تلاش کنند و هم و غم خود را صرف تحصیل و کسب علم کنند و با ورود خود آرامش را به دانشگاه بیاورند، تحقیق و آموزش دغدغه  اصلی آنها باشد. همچنین در کنار تحصیل در امور صنفی دانشگاه،فعالیت های متنوع فرهنگی، حضوری فعال داشته باشند و این معاونت پذیرا و شنوای پیشنهادها و انتقادهای همه ی دانشجویان عزیزمی باشد.

                       

CAPTCHA Image