انتصابات

انتصابات


نام                                                                                                  سمت

دکتر محمدحسین فرجیها                  مدیر کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، مدارک علمی و امور نشر

دکتر رضا سامه                                               مدیر گروه آموزشی معماری

دکتر علی فتح طاهری                                           مدیر خدمات آموزشی

دکتر حاکم قاسمی                                         مدیر گروه آموزشی آینده پژوهی

دکتر نصرالله پور محمدی املشی/ مدیریت شناسایی و جذب دانشجویان غیر ایرانی و نماینده وزارت در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی

دکتر محسن بهشتی سرشت                             رییس دانشکده­  علوم انسانی

رضا صابری فرد                            سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش زبان فارسی

دکتر طیب کاکاوند                                          مدیر گروه آموزشی فیزیک

دکتر عباسعلی زارعی موینی                         مدیر گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی

دکتر احمد مهرآمیز                                           مدیر برنامه ریزی آموزشی

دکتر مرتضی اویسی ها                                       مدیر گروه آموزشی ریاضی

دکتر حاکم قاسمی                                       رییس مرکز پژوهشی آینده پژوهی

دکتر افشین فلاح                                                 مدیر گروه آموزشی آمار

دکتر رضا نوزعیم                                        مدیر گروه آموزشی زمین شناسی

رضا شکور شهابی                                            مدیر گروه آموزشی معدن

مهدی خدادادیان                                       مدیر گروه آموزشی آموزش زبان فارسی

دکتر محمد صادق زاهدی                         مدیر همکاری های علمی و بین المللی

بهرام مقدم خاوری رودسری                             مدیر امور دانشجویی

دکتر میر محمد علوی نیکجه                معاون پژوهشی دانشکده­ی علوم پایه

دکتر رامین کاظمی                            معاون آموزشی دانشکده­ی علوم پایه

 حمید حیدری                                  سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی      

  غلامرضا صابر                                  مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

 دکتر محمد هادی ساعی               دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه

CAPTCHA Image